PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU oferuje kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego projektowania przestrzeni publicznych, tj. zieleń towarzysząca osiedlom, biurowcom, budynkom użyteczności publicznej, place zabaw, siłownie plenerowe, parki, place, skwery, zieleń przydrożna, bulwary, cmentarze, zbiorniki wodne, fontanny oraz ogrody prywatne.

Szczególny nacisk kładziemy na zwiększanie bioróżnorodności dzięki zastosowaniu naturalnych stawów kąpielowych, dachów zielonych,  żyjących ścian (ogrody wertykalne) oraz nasadzeń fitoremediacyjnych. Oferujemy również projektowanie innowacyjnych ogrodów sensorycznych na potrzeby hortiterapii (terapia zielenią).

Tworząc projekty współpracujemy z szerokim gronem specjalistów: architektami, projektantami branżowymi oraz prowadzimy projekty od strony formalno-prawnej, co umożliwia dostarczenie klientowi kompleksowej i na najwyższym poziomie usługi.

Masz pytania?

Na wiadomości wysyłane przez formularz kontaktowy odpowiadamy w ciągu 24 godzin.

Należymy do:

Jesteśmy czynnymi członkami następujących stowarzyszeń: Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone, Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych, Polskie Towarzysztwo Dendrologiczne.

Aktualności

Zaufali Nam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.