INWESTOR INSTYTUCJONALNY

Usługi pracowni kierowane są do:


  1. SAMORZĄDÓW GMINNYCH
  2. SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ŻŁOBKÓW
  3. PLACÓWEK MEDYCZNYCH I OPIEKUŃCZO – REHABILITACYJNYCH

Przygotowujemy dokumentację projektową: 

  1. Inwentaryzację zieleni wraz z planem ochrony zadrzewienia (opracowanie opisowe, graficzne)
  2. Projekt koncepcyjny (opracowanie opisowe, graficzne)
  3. Projekt wykonawczy, budowlany (opracowanie opisowe, graficzne)

Pracownia zajmuję się koordynacją oraz pozyskiwaniem odpowiednich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. W imieniu inwestora zajmujemy się prowadzeniem projektu od strony formalno-prawnej. Na życzenie inwestora wykonujemy również nadzór autorski. Daje to gwarancję wysokiej jakości realizacji projektu, zgodnej z propozycjami projektanta.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA / PUBLICZNA

ZIELEŃ OSIEDLOWA

TERENY SPORTOWE

NATURALNE PLACE ZABAW

ZBIORNIKI I SYSTEMY RETENCJONOWANIA WODY OPADOWEJ

OGRODY FITOREMEDIACYJNE

REWALORYZACJA I REKONSTRUKCJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

REKULTYWACJA terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych

OGRODY NA DACHACH

ZIELONE ŚCIANY