INWESTOR BIZNESOWY

Usługi pracowni kierowane są do:


  1. DEWELOPERÓW, FIRM, ADMINISTRATORÓW BIUR
  2. GALERII HANDLOWYCH, HOTELI, RESTAURACJI
  3. PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH 

Przygotowujemy dokumentację projektową:

  1. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem ochrony zadrzewienia (opracowanie opisowe, graficzne)
  2. Projekt koncepcyjny (opracowanie opisowe, graficzne)
  3. Projekt wykonawczy, budowlany (opracowanie opisowe, graficzne)

Pracownia zajmuję się koordynacją oraz pozyskiwaniem odpowiednich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. W imieniu inwestora zajmujemy się prowadzeniem projektu od strony formalno-prawnej. Na życzenie inwestora wykonujemy również nadzór autorski. Daje to gwarancję wysokiej jakości realizacji projektu, zgodnej z propozycjami projektanta.

ZIELEŃ REPREZENTACYJNA PRZY BUDYNKACH

OSIEDLA MIESZKANIOWE

NATURALNE PLACE ZABAW

ZBIORNIKI I SYSTEMY RETENCJONOWANIA WODY OPADOWEJ

OGRODY NA DACHACH

ZIELONE ŚCIANY

OGRODY FITOREMEDIACYJNE

ZIELEŃ WE WNĘTRZACH