INWENTARYZACJA ZIELENI

Usługi pracowni kierowane są do:


  1. WŁAŚCICIELI DOMÓW, APARTAMENTOWCÓW, MIESZKAŃ, DZIAŁEK REKREACYJNYCH
  2. DEWELOPERÓW
  3. BIUR ARCHITEKTONICZNYCH
  4. URZĘDÓW

Jesteśmy przeszkoleni z nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Posiadamy w naszym zespole doświadczonych specjalistów z zakresu dendrologii, oraz przepisów prawnych.

Inwentaryzacja

Niezbędnym narzędziem realizacji wszelkich inwestycji jest inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja zadrzewienia), będąca ilościowym i rodzajowym spisem drzew i krzewów. Wskazuje ona również ich rozmieszczenie w terenie oraz parametry dendrometryczne takie jak obwód pnia, wysokość, zasięg korony, powierzchnię zajmowaną przez krzewy oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego. Wyniki prac terenowych zestawiane są w formie tabelarycznej, opisowej oraz graficznej w postaci dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Przygotowujemy również wniosek o wycinkę wraz z tabelą opłat za usunięcie drzew i krzewów. Reprezentujemy Inwestora w procesie uzyskania zgody na wycinkę lub przesadzenie – do momentu uzyskania decyzji.

PLAN OCHRONY ZADRZEWIEŃ

Plan Ochrony Zadrzewienia według nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody (poprzednio Gospodarka Drzewostanem) wymagany jest do dokumentacji projektowej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach planu ochrony zadrzewienia wykonujemy:

  1. typowanie do wycinki drzew kolidujących z inwestycją,
  2. zalecenia sposobów zabezpieczania drzew na placu budowy,
  3. wskazania do zabiegów pielęgnacyjnych oraz chirurgii drzew,
  4. projekty nasadzeń kompensacyjnych

Opinie

W naszym zespole mamy specjalistów działających czynnie jako rzeczoznawcy, którzy wykonują opinie dendrologiczne na terenie całej Polski. Oferujemy profesjonalne opinie i ekspertyzy dendrologiczne przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Szacujemy ryzyko, jakie mogą generować stare drzewa, badamy obecność chorób i patogenów, oceniamy ubytki i uszkodzenia, analizujemy istniejące uwarunkowania środowiskowe.