ŚCIEŻKA DYDAKTYCZO-EKOLOGICZNA W SŁUPNIE

utworzone przez | mar 25, 2020

Lokalizacja

Słupno

Klient

Urząd Gminy Słupno

2019

Projekt powstał w ramach programu “Edukacja ekologiczna” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedmiotem opracowania jest ścieżka dydaktyczno – ekologiczna o charakterze edukacyjnym i zabawowym. Ścieżka służyć ma przeprowadzaniu warsztatów dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Przedsięwzięcie obejmuje tematykę z zakresu różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Wybrano odpowiednie urządzenia edukacyjne w oparciu o walory przyrodnicze gminy Słupno, oraz dostosowano je do potrzeby uczniów i mieszańców.  Projekt zakłada wprowadzenie gier i tablic edukacyjnych. Całe przedsięwzięcie stanowi związek z otaczającą przyrodą. Dodatkowo wzdłuż ścieżki pojawią się specjalnie zaprojektowane dla gminy Słupno tablice edukacyjne z charakterystycznymi dla tego miejsca gatunkami zwierząt i obszarów przyrodniczych.