PROJEKT ZIELENI W PASIE ROZDZIELAJĄCYM JEZDNIE AL. GEN. CHRUŚCIELA „MONTERA” NA ODCINKU POMIĘDZY UL. STRAŻACKĄ A UL. BOMBARDIERÓW W WARSZAWIE

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

2017

Głównym trzonem kompozycji jest linia falista. Wyznacza ona linie nasadzeń roślinnych. Liniowa instalacja na pnącza spełnia walory dekoracyjne, oraz wraz z projektowaną roślinnością stanowi zabezpieczenie przed niewłaściwym przekraczaniem jezdni , szczególnie w miejscach gdzie zaobserwowane zostały tzw. przedepty. Projekt nasadzeń roślinnych zakłada zastosowanie gatunków fitoremediacyjnych. Rośliny zastosowane w projekcie wychwytują substancje szkodliwe znajdujące się w powietrzu tj. pyły, tlenki azotu, ozon, lotne substancje organiczne, dwutlenek węgla. Zastosowanie takich roślin w projekcie ma za zadanie przynieść jak najwięcej korzyści dla tego terenu dzięki właściwościom oczyszczającym. Dopełnieniem całej kompozycji są naturalistyczne ogrody deszczowe jako jeden z prostszych sposobów zagospodarowania wody opadowej w miastach. Są doskonałe do eksponowanych terenów, gdzie oprócz roli infiltracyjnej zwiększają znacznie atrakcyjność danego obszaru.