Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Inflanckiej 6 w Warszawie

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Lubasa Projekt Sp. z o.o.

2007

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji przy ulicy Inflanckiej zakłada harmonijne połączenie architektury zabudowań, z elementami zieleni oraz drobnych form małej architektury, w spójną kompozycję, dla której osnowę stanowić będzie układ linii łamanych, przebiegających przez obszar całego opracowania.

Linie stanowią płynne przejście od form roślinnych (linia żywopłotów okalająca przedogródki, przechodząca następnie w linie rozgraniczająca nasadzenia rabatowe) do form architektonicznych (niskich murków, stanowiących donice dla traw, czy krawędzi skarp).

Cały obszar opracowania podzielony jest kompozycyjnie na dwie strefy. Strefę wewnętrzną – bezpośrednio przylegająca do osiedla wielorodzinnego (dostępna dla mieszkańców osiedla), oraz strefę zewnętrzna – parku miejskiego (ogólnodostępną), oraz strefę zieleni od strony okalających zabudowania ulic.