Projekt zagospodarowania terenu dla zespołu szkół nr 31 przy ul. Felińskiego

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy

2009, BLD

Projekt zagospodarowania przewiduje nowe boiska sportowe, ciągi piesze, patio oraz plac przy wschodnim wejściu do budynku. Nawierzchnia pokrywająca dwa boiska jest syntetyczna. W skład boisk sportowych wchodzą również miejsce do pchnięcia kulą oraz bieżnia do skoku w dal. Boiska odseparowane są szpalerem projektowanych krzewów, które tworzą izolację od ulicy.Patio znajduje się w centralnej części terenu opracowania. Zaprojektowane zostało z uwzględnieniem widoczności z sal lekcyjnych. Zastosowane rośliny dobrane zostały pod względem dekoracyjności oraz wytrzymałości na trudne warunki glebowe. Teren placu wejściowego wzbogacony został o roślinność okrywową.