PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYNKU ORAZ PUNKTU WIDOKWEGO

Lokalizacja

Nowe Miasto nad Pilicą

Klient

Urząd miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą

2009, BLD

Projekt obejmuje plac miejski oraz punkt widokowy zlokalizowane w Nowym Mieście nad Pilicą. Na placu zaprojektowane zostały nowe nasadzenia drzew i krzewów, układ komunikacyjny oraz mała architektura. Całe założenie jest swobodne w formie jednocześnie wpisuje się w istniejącą tkankę miejską. Punkt widokowy ma formę skarpy – podwyższenia terenu, z umieszczonymi siedziskami dla użytkowników podziwiających widoki. Miejsce to uzupełnione zostało o strefę wypoczynku z zestawem stołów i siedzisk w niższych rejonach skarpy. Dopełnieniem zagospodarowania są nasadzenia z drzew i krzewów oraz powierzchnia trawiasta.