Projekt zagospodarowania placu miejskiego

Lokalizacja

Żdżary (gmina Nowe Miasto nad Pilicą)

Klient

Urząd miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą

2009, BLD

Projekt nasadzeń roślinnych został wykonany w oparciu o warunki siedliskowe, planowany sposób użytkowania jak i wymagania techniczne.

Dobór roślin oparty został głównie na nasadzeniach roślinności krzewiastej, w tym w znacznym stopniu roślinności okrywowej o odpowiednich właściwościach użytkowych i walorach estetycznych. Zastosowane rośliny są szczególnie odporne na nasłonecznienie, zacienienie oraz niedobór wilgoci.

Zaproponowana otwarta kompozycja roślinna o układzie wertykalnym jest wpisana w istniejący układ zieleni wysokiej. Pasowy układ roślinności dopasowuje się do naturalistycznych ciągów pieszych jak również je podkreśla poprzez jednolite plamy barwne. Gatunki wybrane do projektu są odporne na zanieczyszczenia oraz warunki miejskie, a także na drobne uszkodzenia mechaniczne.