PROJEKT TECHNICZNY 3 ŚCIEŻEK DYDAKTYCZNO-EKOLOGICZNYCH Z ELEMENTAMI GIER TERENOWYCH NA TERENIE MIASTA ZĄBKI

utworzone przez | kwi 16, 2019

Lokalizacja

Ząbki

Klient

Urząd Miasta Ząbki

2018

Projekt powstał w ramach programu “Edukacja ekologiczna” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakres obejmował trzy lokalizacje na terenie miasta Ząbki, całe przedsięwzięcie ma charakter dydaktyczny i ekologiczny.  Celem było podniesienie atrakcyjności i oferty regionu.  Ścieżka stanowić będzie bazę edukacyjną dla uczniów. Przeznaczeniem projektu jest edukacja dzieci i dorosłych w zakresie różnorodności biologicznej, zwiększenie wiedzy o obszarze, na którym planowana jest realizacja, poprzez poznanie występujących gatunków, oraz specyfiki terenu.

Projekt obejmował: budowę nawierzchni sensorycznej, strefy relaksu, montaż tablic edukacyjnych, gier edukacyjnych oraz figur zwierząt. Ponadto przewidziano rozlokowanie budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów. Całe założenie objęto monitoringiem.