Projekt koncepcyjny Zespołu Urbanistycznzego Uzdrowiska

Lokalizacja

okolice Rzeszowa

Klient

Asklepios Group Sp. z o.o.

2015-2016

Przedmiotem opracowania była koncepcja projektu urbanistycznego Uzdrowiska Rzeszów, zlokalizowanego w miejscowości Ocieka pod Rzeszowem.

Koncepcja  zakłada, powstanie ośrodka medycznego rehabilitacyjno – wypoczynkowego na całym terenie. Będzie to kompleks wielu budynków wraz z całą infrastrukturą oraz innym zagospodarowaniem o różnym sposobie użytkowania.

Prezentowany projekt to harmonijne połączenie architektury zabudowań z elementami zieleni oraz drobnych form małej architektury w spójną kompozycję, dla której osnowę stanowi układ linii łamanych przebiegający przez większą część obszaru opracowania. Na terenie znajdują się cztery zbiorniki wodne, a na jednym z nich duża sztuczna wyspa, do której prowadzi grobla biegnąca z kierunku północny zachód. Głównym założeniem projektu zieleni dla terenu inwestycji jest zasada jak najściślejszego wpisania tego układu w istniejący, naturalny krajobraz.

Problem retencjonowania wody opadowej również został ujęty w procesie projektowym. Zielone dachy, rowy infiltracyjne przy parkingach oraz przy komunikacji pieszej i kołowej są skutecznym rozwiązaniem na problematykę spowolnienia spływu powierzchniowego oraz gospodarowania wodami opadowymi.

Projekt przewiduje również poddanie terenu pod rekultywację biologiczną, a następne uzupełnienie przez rośliny o walorach ozdobnych.