Projekt budowlany placu zabaw na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Lokalizacja

Nieborów

Klient

Muzeum w Nieborowie i Arkadii

oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

2016

Projekt przewiduje wykonanie nowego zagospodarowania fragmentu terenu w zabytkowym zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie. Opracowanie skupia się na usytuowaniu drewnianych urządzeń zabawowych i uwzględnia obecny stan zagospodarowania (nasadzenia). Ponad to na opracowywanym terenie pozostawiono miejsce do ustawienia leżaków i innych elementów do zabaw na świeżym powietrzu, oraz tablicy z regulaminem.