Projekt budowlano-wykonawczy elementów placu zabaw przy przedszkolu Kwiatki Świętego Franciszka nr. 195

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Publiczne Przedszkole Kwiatki Św. Franciszka nr. 195

2016

Projekt przewiduje wykonanie modyfikacji zagospodarowania terenu. Prace  podzielone zostały na dwa etapy.

1. Projekt cokołu pod figurę św. Franciszka, nasadzenia roślinne wokół figury w południowej części terenu opracowania, naprzeciwko wyjścia z budynku na plac zabaw.

2. Projekt nasadzeń roślinnych przy wyjściu z budynku przedszkola oraz zagospodarowanie placu zabaw urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury.