PROGRAM OSA- Otwarte Strefy Aktywności 2019

utworzone przez | mar 25, 2020

Lokalizacja

20 lokalizacji  na terenie całej Polski

Klient

20 Urzędów Gmin

2019

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. To rządowy
program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.  Projekt zakładały budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych.  Zrealizowano przedsięwzięcia w opcji podstawowej, która zakładała powstanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz zieleni towarzyszącej oraz opcję rozszerzoną, która dodatkowo wzbogacona była o projekt placu zabaw o charakterze sprawnościowym.

Nasza pracownia po raz kolejny podjęła się realizacji projektów OSA. W roku 2019 wykonała ponad 20 zagospodarowań terenu dla 12 gmin  na terenie całej Polski.  Każda realizacja potraktowana była indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami inwestora i przyszłych użytkowników, w oparciu o dobór najlepszej jakości urządzeń i elementów towarzyszących.