PROGRAM OSA- Otwarte Strefy Aktywności 2018

utworzone przez | mar 25, 2020

Lokalizacja

50 lokalizacji na terenie całej Polski

Klient

22 Urzędy Gmin z całej Polski

2018

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. To rządowy
program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.  Projekt zakładały budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych.  Zrealizowano przedsięwzięcia w opcji podstawowej, która zakładała powstanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz zieleni towarzyszącej oraz opcję rozszerzoną, która dodatkowo wzbogacona była o projekt placu zabaw o charakterze sprawnościowym.

Nasza pracownia wykonała ponad 50 projektów dla 22 gmin na terenie całej Polski.  Każda realizacja potraktowana była indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami inwestora i przyszłych użytkowników.