MIEJSCA PUBLICZNE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ REKREACYJNE I SPORTOWE FINANSOWANE Z MIAS- MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW.

Lokalizacja

Kaleń, Bartoszówka, Władysławów, Słubica

Klient

Gmina Żabia Wola

2019

Projekty obejmują zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcję rekreacyjne i sportowe w miejscowościach: Kaleń, Bartoszówka, Władysławów i Słubica.

 Projektowane realizację finansowane są z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

 W ramach inwestycji przewidziano:  budowę strefy relaksu (altana wraz z ławami i stołem, 2 ławki, kosz na śmieci) i  placu zabaw. Dodatkowo zadbano o odpowiednią nawierzchnię bezpieczną oraz przeprowadzono modernizację nawierzchni trawiastej. Każda realizacja potraktowana była indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami inwestora i przyszłych użytkowników, w oparciu o dobór najlepszej jakości urządzeń i elementów towarzyszących.

–