Koncepcja zagospodarowania osiedla

Lokalizacja

Gdynia Orłowo

Klient

Konkurs

2010

W projekcie przedstawione jest zagospodarowanie terenu między budynkami mieszkalnymi na osiedlu przy ulicy Orłowskiej. Głównymi elementami zagospodarowania jest zbiornik wodny, układ komunikacyjny oraz strefy zieleni towarzyszącej. Zbiornik wodny ma postać linearną, zakończony jest z obu stron rozszerzonymi stawami. Przecina on po przekątnej całe osiedle. Układ komunikacyjny jest rozbudowany. Doprowadzone są wygodne ścieżki do każdego budynku. Ponad to  przez centralną część osiedla oraz wzdłuż zbiornika wodnego przebiegają drewniane deki. Zaplanowane zostały również wygodne miejsca postojowe przy budynku nr 4. Zieleń wpisuje się w kompozycje architektury. Należą do niej rabaty, trawniki i drzewa. Dopełnieniem projektu są obiekty małej architektury, takie jak murki oporowe czy nasypy ziemne oraz plac zabaw dla dzieci.