INWENTARYZACJA zieleni NA TERENIE przy ulicy bruzdowej

Lokalizacja

Warszawa

Klient

ARPiT

2016

Na działkach przy ulicy Bruzdowej w Warszawie przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja zieleni.