INWENTARYZACJA ZADRZEWIENIA NA TERENIE przy ulicy rabsztyńskiej

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Publiczne Przedszkole Kwiatki Św. Franciszka nr 195

2016

Na działce przy ulicy Rabsztyńskiej w Warszawie została przeprowadzona inwentaryzacja i waloryzacja zadrzewienia.