INWENTARYZACJA ZADRZEWIENIA NA TERENIE przy ulicy mińskiej

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Prywatny

2016

Na terenie przy ulicy Mińskiej w Warszawie przeprowadzona została inwentaryzacja drzew i krzewów.