INWENTARYZACJA ZADRZEWIENIA NA TERENIE przy ulicy krokusów

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Prywatny

2015

Na działce przy ulicy Krokusów w Warszawie została przeprowadzona inwentaryzacja i waloryzacja zieleni.