INWENTARYZACJA ZADRZEWIENIA NA TERENIE przy ulicy kobryńskiej

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Prywatny

2015

Na działce przy ulicy Kobryńskiej w Warszawie została przeprowadzona inwentaryzacja i waloryzacja zieleni.