INWENTARYZACJA ZADRZEWIENIA NA TERENIE NOWEJ SIEDZIBY AMBASADY IRAKU W POLSCE

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Ambasada Iraku w Polsce

2010, BLD

Na terenie Ambasady Iraku w Polsce została przeprowadzona inwentaryzacja zieleni, wraz z oceną stanu drzew i krzewów.