projekt koncepcyjny zieleni przy wielofunkcyjnym ośrodku dla osób z chorobą Alzheimera

Lokalizacja

Warszawa

Klient

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

2007, BLD

Opracowanie zawiera  projekt koncepcyjny zieleni przy wielofunkcyjnym ośrodku dla osób z chorobą Alzheimera wraz z domem pomocy społecznej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

Projekt nasadzeń roślinnych został wykonany z uwzględnieniem czterech stref, które są wyraźnie zróżnicowane między sobą ze względu na warunki siedliskowe, użytkowanie jak i wymagania techniczne projektu.

I STREFA  – strefa parkingu wraz z nasadzeniami frontowymi

II STREFA  – strefa ogrodów dziedzińcowych

III STREFA – strefa roślinności na skarpie

IV STREFA – strefa roślinności na dachu.

Układ kompozycyjny roślinności na dachu nawiązuje do warstwicowego układu ogrodu. Nasadzenia roślinne tworzące poszczególne warstwy można podzielić na grupy krzewów okrywowych (liściastych, iglastych, oraz krzewinkowych tj. wrzosy i wrzośce), trawy oraz nasadzenia zadarniające, całość uzupełniają grupy krzewów liściastych i iglastych.